საბანკო ან არასაბანკო სესხები – რომელია უკეთესი?

/
თარიღი: 14/06/2016

ბოლო წლების განმავლობაში არასაბანკო სექტორის კრედიტორები ძალიან პოპულარულნი გახდნენ. ბევრი სხვადასხვა რეკლამა არსებობს, რომელიც ორიოდე წუთში სესხის აღებას გვთავაზობს და რომ სმს კრედიტი თითქმის ყველასთვის მისაღებია. თუმცა, შესაძლოა, გაგვიჩნდეს კითხვა საბანკო და არასაბანკო სესხების შესახებ, საკმარისია თუ არა იგი სხვადასხვა ხარჯებისთვის. შესაძლებელია, ხარჯები და სესხის საჭიროება ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს. იმისთვის, რომ გავიგოთ, თუ რომელი კრედიტორი შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს, სესხის მისაღებისთვის უნდა გაიგოთ თქვენი მოთხოვნები.

ბანკი აფორმებს სასესხო ვალდებულებებს, რომელიც იზომება რამდენიმე ასეულით. ძნელი წარმოსადგენია ის, რომ მაგალითად, ბანკში სულ რაღაც 50 ლარის სესხებისთვის მივიდეთ. ბანკები კრედიტორებისმაგვარად განკუთვნილია გრძელვადიანი საკრტედიტო ვალდებულებებისთვის. წლიური საპროცენტო განაკვეთი ან წსგ რამოდენიმე ათეულ პროცენტს შეადგენს, რომელიც, მაგალითად 10 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდ თანხად გადაიქცევა, აქედან გამომდინარე, ბანკებისთვის მომგებიანია გრძელვადიანი სესხების გაცემა.

არასაბანკო კრედიტორები გვთავაზობენ სესსხებს, რომლის საპროცენტო განაკვეთი რამოდენიმე ასეული პროცენტია, შესაბამისად, ნაკლებად სავარუდოა, რომ ვინმე მოისურვებს წლების განმავლობაში თანხის სესხებას. არასაბანკო კრედიტორები გვთავაზობენ შედარებით მოკლევადიან სესხებს, რომლებსაც, ჩვეულებრივ, ერთი თვის ვადა აქვთ და შემოთავაზებული თანხა საბანკო სექტორებთან შედარებით გაცილებით მცირეა. თუკი ბანკს სახლის ყიდვისთვის 80000 ლარის სესხება შეუძლია, მაშინ არასაბანკო სექტორის კრედიტორებს მხოლოდ 800-ის, რომელიც, არ არის საკმარისი სახლის ყიდვისთვის. ეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი გათვლილია მოკლე ვადებზე და როგორც დასახელება გვიჩვენებს იგი გათვლილია ერთ წელიწადზე. დროის ასეთი მოკლე პერიოდისთვის საპროცენტო განაკვეთი ძალიან მაღალი ჩანს, ასე რომ, ყოველთვიურ პირობაზე იგი მაინც მომგებიანია.

ბანკები და არასაბანკო კრედიტორები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მოთხოვნებით პოტენციური კლიენტის მიმართ. სესხის მიღებისთვის ბანკი მოითხოვს სტაბილურ და დიდ შემოსავალს, ასევე გირაოს და გარანტიას, სესხის სახეობიდან გამომდინარე. კლიენტმა უნდა დააგირაოს გარკვეული საკრედიტო ნივთი, რომ სესხი დაიფაროს და ბანკი იყოს სრულიად დაცული. არასაბანკო კრედიტორები არ მოითხოვენ არც გირაოს არც გარანტიას – პოტენციურ კლიენტს უნდა ჰქონდეს შემოსავალი, რომელიც უზრუნველყოფს სესხის დაფარვას. არასაბანკო კრედიტორები აფასებენ კლიენტებს, ხოლო გაცემული თანხა საბანკო სესსხებზე უფრო მცირეა, შესაბამისად, არაა სავალდებულო, რომ შემოსავალი იყოს მაღალი და სწორედ ამიტომაც არ საჭიროებს გირაოს ან თავდებს.

არასაბანკო სმს კრედიტები პოპულარულია მათი სისწრაფით. თუ ფული სასწრაფოდ გჭირდებათ არასაბანკო კრედიტორებისგან სესხის აღება სწორი არჩევანია. თუ თქვენი ხელფასი გაბრკოლებთ რაიმე სასწრაფო ნივთის ყიდვაში, მაშინ არასაბანკო სესხი ფინანსური პრობლემის მოგვარების სწრაფი გამოსავალია. ხოლო თუ სახლის, ავტომობილის ან უნივერსიტეტში სწავლას აპირებთ, მაშინ რეკომენდირებულია რომელიმე ბანკის არჩევა. როგორც აღვნიშნეთ, ხარჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს, ამიტომ, უნდა აირჩიოთ ყველაზე შესაფერისი კრედიტორი ყველა ცალკეულ ინდივიდუალურ სიტუაციაში.